3 otázky, které mohou změnit váš pocit ze sexu

Vaše sexualita je důležitou součástí toho, kým jste. To platí bez ohledu na to, zda jste ve vztahu a zda máte nebo nemáte sex. Ať je vaše situace jakákoli, být naživu svému sexu...

Průsečík chronické nemoci a sexu

Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí postihují chronická onemocnění 133 milionů Američanů, což představuje více než 40 % populace této země. Do roku 2020 se toto číslo předpokládá...

Mít zdravý sex a vztahy po sexuálním zneužívání

Sexuální traumata, zneužívání a násilí postihují překvapivě velký počet lidí – možná dokonce vás nebo někoho, koho znáte. Jedna z 9 dívek a 1 z 53 chlapců mladších 18 let zažije sexuální zneužívání nebo napadení...

Co vám stojí v cestě k orgasmu?

Myšlenky mohou skutečně podkopat schopnost člověka dosáhnout orgasmu. Berou nás ven z našich těl a do našich hlav, odstraňují nás od fyzických vjemů....

Co vám ničí sexuální život?

Sexualita nás zve, abychom byli v přítomném okamžiku, ve spojení s naším tělem, našimi smysly a s jinou osobou. Přesto mít „kritický vnitřní hlas“, který zní v našich myslích během sexu, je trochu jako mít...