Porozumění sebepoškozujícímu chování: léčení sebepéčí a soucitem

Fráze „sebepoškozující chování“ může vyvolat představy problémových teenagerů s řeznými ranami na pažích. Ale sebepoškozování se může objevit u lidí jakéhokoli věku, u dětí, dospívajících a dospělých, ať už mužů...