Vlastnosti ideálního terapeuta

Dr. F.S. nastiňuje svůj přístup k psychoterapii a popisuje osobní kvality terapeutů, které považuje za zásadní pro vytvoření a udržení efektivního terapeutického vztahu....