Vědomí: Věda a praxe přítomnosti

Podívejte se, jak Dr. Dan Siegel představuje svou novou knihu Aware, zkoumání průlomové meditační praxe a mysli: 'Cestovní průvodce myslí' V knize Aware:  The Science and Practice of Pre...

Psychologická diferenciace

Psychická diferenciace je klíčovým aspektem seberozvoje. Abychom se odlišili, musíme se oddělit od negativních vlivů a identit z naší minulosti....

Je čas vypudit rodiče ze své hlavy

Jako dospělým je nám řečeno, abychom své rodiče respektovali a vážili si jich. Často je nám připomínáno, že máme soucítit s jejich bojem a odpustit a zapomenout na jakoukoli bolest, kterou způsobili. Pokud jsme v rozporu s rodičem, jsme...

Proč se nevidíme jasně

V kterýkoli den našeho života naše sebevědomí pravděpodobně zasáhne spoustu vrcholů a údolí. Jednu minutu se můžeme cítit sebejistě a spokojeně, v další se můžeme cítit nejistě a neklidně. Stejně znepokojivé jako t...